Okręgi WOPR

W 2016 WOPR Zamość otrzymało dotację od NFOŚiGW, WFOŚiGW w Lublinie, Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość na TOYOTĘ LAND CRUISER

 

nfos

 

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwocie 99 450,00 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji, pod nazwą „ Zakup samochodu terenowego”

 

wfosg

 

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie  59 670,00 złotych ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia, pod nazwą „Zakup samochodu terenowego przeznaczonego do ratownictwa wodnego dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zamościu” TOYOTA LAND CRUISER 2016

 

wojewoda lubelski

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Wojewody Lubelskiego w kwocie 19 890,00 złotych

( słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego, pod nazwą  „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego”,

( na zakup samochodu terenowego) TOYOTA LAND CRUISER 2016

 

zamosc twierdza otwarta

 

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Prezydenta Miasta Zamość w kwocie 19 890,00 złotych ( słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego, pod nazwą „ Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta Zamość w 2016 roku”, (na zakup samochodu terenowego) TOYOTA LAND CRUISER 2016

Czytany 61963 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 marzec 2017 19:04

komentarzy

Top